Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja X (J) - RELIGIE WSCHODU

Koordynator: dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS (krzykosior@wp.pl)

Sekretarz: mgr Tomasz Sobczyk (tomekstce@interia.pl)

Zakres tematyczny:

Obszar sekcji obejmuje zagadnienia związane tematycznie z tradycjami religijnymi, kształtującymi kulturę duchową Wschodu, tak w czasach odległych, jak i współcześnie, oraz z formami ich obecności na Zachodzie. Tradycje te to, przede wszystkim: buddyzm, konfucjanizm, taoizm i islam oraz hinduizm, zaratusztianizm, dżinizm, sikhizm i śinto. Autorzy referatów prezentują rezultaty swych badań, wchodzących w zakres historii, fenomenologii i kognitywistyki religii, a także innych dyscyplin religioznawczych.