Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja XI (K) - ISLAM W EUROPIE

Koordynator: dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM (teleboga@wp.pl)

Sekretarz: mgr Mateusz Proch (proch.mateusz@gmail.com)

Zakres tematyczny:

Problem muzułmanów żyjących w Europie staje się jednym z ważniejszym zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i religijnych. Często pyta się: Jak muzułmanie powinni się integrować z Europą? Jak pogodzić islam z demokracją? Obecność muzułmanów w Europie wyzwala też często niepewność i obawy, nierzadko również poczucie zagrożenia. Wielu europejczyków przyzwyczaiło się do terytorialnego podziału świata na część europejsko-chrześcijańską i arabsko-muzułmańską. Podstawowe obszary badawcze: Islam w Europie czy islam europejski; Islam a chrześcijaństwo; Europa a islamska tożsamość; Europa, islam a demokracja.