Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja XIII (M) - KULTURY I RELIGIE

Koordynator: Prof. dr hab. Halina Rusek (halina.rusek@us.edu.pl)

Sekretarz: dr Ewa Stachowska (estachowska@ptr.edu.pl)

Zakres tematyczny:

Sekcja Kultury i religie prezentuje wyniki inter;multi;transdyscyplinarnych badań odniesionych do treści powiązań kultur i religii, obecności religii w kulturach żywych i martwych, procesów inkulturacji, akulturacji, ekskulturacji religii we wszystkich ich odmianach w Polsce i poza nią, ze szczególnym wszakże uwzględnieniem nowych form kulturowej obecności religii w społeczeństwach szybkich zmian na rozmaitych poziomach ich obiektywizacji i artykulacji. Problematyka kultur i religii ogarnia tematy sporządzane w technikach i metodach antropologii i socjologii, religioznawstwa porównawczego. Podnosi nowe zagadnienia kulturowej kompozycji ruchów religijnych, kulturowych praktyk form tradycji, ale także szczególnych polityk i poetyk transgresji religii na pola społeczeństw nowoczesnych i postonowoczesnych.