Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja XIV (N) - BADANIA NAD JĘZYKIEM RELIGIJNYM

Koordynator: dr hab., prof. AGH Zbigniew Pasek (pasek@agh.edu.pl)

Sekretarz: mgr Karina Jarzyńska (karina.jarzynska@uj.edu.pl)

Zakres tematyczny:

Do sekcji poświęconej badaniom języka religijnego zapraszamy wszystkich, którzy podejmują naukową refleksję nad językowym wymiarem religii i religijności z różnych perspektyw: filologicznej, tekstologiczno-dyskursywnej, socjolingwistycznej, pragmalingwistycznej, etnolingwistycznej etc.
W obrębie tak zakreślonego interdyscyplinarnego pola proponujemy szczególnie następujące obszary badawcze: