Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja II (B) - PRZEDMIOTOWE, TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE TRENDY W RELIGIOZNAWSTWIE. ASPEKT HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY

Koordynator: prof. dr hab. Henryk Hoffmann (henryk6@wp.pl)

Sekretarz: mgr Anna Książek (aniaksiazek1@tlen.pl)

Zakres tematyczny:

Przedmiotem zainteresowań sekcji będą badania prowadzone z zakresu szeroko rozumianej historii, teorii i metodologii religioznawstwa (metareligioznawstwo) - tak w skali światowej - jak też regionalnej. Oprócz tych trendów i podejść, które są powszechnie znane, chodzi szczególnie o próbę uchwycenia ważnych lokalnych ujęć badań religioznawczych, ocenę ich historycznego znaczenia i współczesnej przydatności. Oprócz refleksji o charakterze historycznym, ważnym zadaniem będzie próba zdiagnozowania sytuacji współczesnej nauki o religiach świata. Zamiarem sekcji będzie uchwycenie pluralizmu przedmiotowego (nowe obszary badawcze), teoretycznego, metodologicznego i warsztatowego współczesnego religioznawstwa.