Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja VII (G) - KOŚCIOŁY W SPOŁECZEŃSTWACH WSPÓŁCZESNYCH

Koordynator: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (prof2aw@poczta.onet.pl)

Sekretarz: dr Ewa Stachowska (estachowska@ptr.edu.pl)

Zakres tematyczny:

Sekcja Kościoły w społeczeństwach współczesnych zajmuje się procesami instytucjonalizacji religii, głównie chrześcijaństwa we wszystkich jego strukturach społecznych, kulturowych, ideologicznych. Sytuują się tu wyniki badań socjologicznych, psychologicznych i politologicznych, także kulturoznawczych i historycznych prezentujących role kościołów w konstrukcjach nowoczesnych i postnowoczesnych społeczeństw. Ecclesia ad intra i ecclesia ad extra wyznacza liczne obszary badań, którym również przyświecają idee religioznawstwa porównawczego. Ich słownik jest wzbogacany problematyką konfliktu, wewnątrzkościelnych transformacji, problemami kościelnych praktyk politycznych, miejscem kościołów w nowoczesnych i postnowoczesnych polach religijnych. Sekcja Kościoły w społeczeństwach współczesnych podejmuje także badania nad relacjami kościołów względem historycznych i aktualnych katastrof społecznych, w szczególności względem holocaustu, antysemityzmu, procesów historycznych traum. Radykalizacja ruchów historycznie istotnych dla struktury współczesnego świata ustanawia kościołom nowe perspektywy instytucjonalnej, kulturowej i społecznej tożsamości. Procesy globalizacyjne stymulują strategie adaptacji i zmiany. Wśród nich pojawiają się strategie kościołów.