Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja I (A) - NOWE PROBLEMY FILOZOFII RELIGII

Koordynator: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (drozd@amu.edu.pl)

Sekretarz: dr Sławomir Sztajer (sztajers@amu.edu.pl)

Zagadnienia problemowe: